Video Thử Nghiệm Tốc Độ Thực Tế Của KTM DUKE 200


   Video dưới là tốc độ tối đa KTM DUKE 200 Lúc Chưa Mở IC được test tại Ấn Độ chạy được 138km/h .


   Video dưới là tốc độ tối đa KTM DUKE 200 Lúc Mở IC được test tại Malaysia đạt vấn tốc 166 km/h ,một con số kinh khủng cho dòng xe này .
Bonus
   Mấy em người mẫu này cũng gan thiệt .

Previous
Next Post »