HỎI ĐÁP

Vì thấy nhiều bạn hỏi về kỹ thuật các loại xe mình bán nên mình tạo riêng nơi để các bạn hỏi cho thoải mái mình sẽ trả lời hết mình những gì mình biết 

Lưu ý :Không hỏi giá cả xe .